KONKURSO „TVARKINGIAUSIOS – GRAŽIAUSIOS PINIAVOS KAIMO SODYBOS IR DAUGIABUČIO NAMO TERITORIJOSˮ NUOSTATAI

1. Tikslas:

1.1 skatinti Piniavos kaimo gyventojus puoselėti savo namų valdų, sodybų, daugiabučių namų kiemų ir priskirtų teritorijų aplinkos, kraštovaizdžio tvarkymo ir gražinimo tradicijas;

1.2 ugdyti gyventojų kūrybiškumą, grožio jausmą, poreikį išsaugoti ekologiškai švarią aplinką;

1.3 skatinti racionaliai, pagal nustatytus reikalavimus naudoti žemę, likviduoti taršos židinius gamtoje, naudoti prevencines priemones, stabdančias taršos plitimo galimybes;

1.4 išaiškinti ir paviešinti 10 geriausiai ir gražiausiai sutvarkytų sodybų, 1 daugiabučio namo kiemą ir jam priklausančią teritoriją;

1.5 išaiškinti ir paviešinti sodybų savininkus ir daugiabučių namų gyventojus, kurie sąmoningai neprižiūri sodybų, daugiabučio namo priskirtos teritorijos, teršia bendro naudojimo plotus, upę, mišką.

2. Dalyviai:

2.1 konkurse – apžiūroje kviečiami dalyvauti visi Piniavos kaimo gyventojai.

3. Konkursą – apžiūrą organizuoja bendruomenės valdyba. Valdybos paskirta komisija, sodybos savininkų sutikimu, apžiūri sodybą ir pagal patvirtintus nuostatus vertina.

4. Vertinimo kriterijai:

4.1 racionalus namų valdos sklypo naudojimas (sodo, daržo, gėlynų, žaliųjų vejų, poilsio zonų, aikštelių išdėstymas) iki 30 balų;

4.2 Želdynų būklė, augalijos įvairumas, vešlumas, dekoratyvumas; sodo, daržo, gėlyno sutvarkymas ir priežiūra; sodybos ribų apželdinimas iki 25 balų;

4.3 aplinkos švara ir tvarka, ūkinių pastatų sutvarkymas, buitinių atliekų, mėšlo, srutų laikymo, komposto duobių aplinkos tvarkingumas (įvertinant ploto dydį) iki 25 balų;

4.4 švara ir tvarka bendro naudojimo plotuose (pakelės, prie vandens telkinių, pamiškėse, gojaliuose), žolynų priežiūra, krūmų iškirtimas, medžių  sodinimas ir genėjimas (įvertinti plotų dydį)  iki 20 balų;

4.5 sodybos originalumas, išplanavimas, pastatų sutvarkymas, etnografijos, mažosios architektūros elementų panaudojimas, pavėsinių, poilsio, vaikų žaidimo aikštelių, vandens baseinėlių, šulinių originalus įrengimas, nebaigtų statybų aikštelės sutvarkymas iki 15 balų;

4.6 gyvosios gamtos objektų – gandralizdžių, inkilų, lesyklėlių įrengimas ir priežiūra, bitynų sutvarkymas, dekoratyvinių paukščių gausumas iki 10 balų;

4.7 konkurso – apžiūros laimėtojas pripažįstamas tik bendruomenės narys (ne mažiau vieneri metai), neskolingas bendruomenei;

4.8 Piniavos gyventojas, turėdamas technines galimybes prisijungti vandens nuotekas ir to nepadaręs tiesiogiai teršiantis aplinką, neturintis šiukšlių konteineri, į dešimties gražiausių – tvarkingiausių sodybų sąrašą, nepatenka.

5. Konkurso nugalėtojų išrenkamas ir apdovanojamas:

5.1 komisija atrenka10 gražiausių – tvarkingiausių sodybų ir 1 daugiabutį namą;

5.2 daugiausiai balų surinkusios sodybos savininkas ir daugiabučio namo gyventojai, tvarkantys aplinką paskatinami prizais, atminimo lentomis, įteikiami padėkos raštai. 2-10 vietas užėmusiems sodybų savininkams įteikiami padėkos raštai.

6. Konkurso rezultatų viešinimas:

6.1 bendruomenės valdyba rezultatus paskelbia Piniavos gyventojams susirinkimo metu, paviešina skelbimo lentose, kitais būdais.